Algemeen

Wat is CPO?

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Bij CPO bouw je samen met anderen. Je geeft gezamenlijk opdracht maar realiseert elk afzonderlijk een woning die helemaal aan jouw smaak voldoet. CPO valt in de categorie collectieve zelfbouw.

Hoe kan ik meedoen aan een CPO project?

Je kunt je aanmelden voor een project waar je interesse in hebt via info@iedereenkanbouwen.nl. Wanneer we voldoende inschrijvingen hebben gaat het project van start.

Hoe lang duurt het voordat de woning helemaal klaar is?

Dit verschilt per project. Het is bijvoorbeeld afhankelijk van eventuele procedures die doorlopen moeten worden, het verloop van de werving en de snelheid van de ontwerpfase. Globaal moet je rekenen op ca. 2 jaar vanaf oprichting van de CPO vereniging.

Wat doet Iedereenkanbouwen precies in het proces?

Wij begeleiden het traject van initiatief tot oplevering (en doen een stukje nazorg). We verzorgen o.a. de coördinatie van het proces, zorgen voor een goede juridische contractstructuur, we overleggen met de nodige instanties en helpen de bouwers om samen tot de juiste besluiten te komen.

Kan ik zelf een locatie aandragen voor een CPO initiatief?

Ja dat kan! Indien je zelf een initiatief wilt starten kun je ons mailen via info@iedereenkanbouwen.nl we nemen dan contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Voor wie is CPO bedoeld?

CPO is voor iedereen. Voor starters, doorstromers, senioren of mensen met een specifieke wens. Er zijn projecten voor alle soorten doelgroepen. Vind je het leuk om zelf inspraak te hebben in het ontwerp van je eigen woning en ben je bereid om tijd en energie te steken in het ontwikkelen van je eigen woning? Dan is CPO geschikt voor jou!

Wanneer gaat een project van start?

Als er voldoende kandidaten formeel zijn ingeschreven én een CPO vereniging is opgericht kan het project van start gaan. Het aantal benodigde kandidaten verschilt per project.

Wat zijn de voorwaarden om mee te kunnen doen aan een CPO project?

Als je interesse hebt in een project kun je je inschrijven door middel van een inschrijfformulier, een financiële verklaring en het ondertekenen van een intentieovereenkomst. Je betaalt dan eenmalig € 500,- inschrijfgeld (voor o.a. het eerste ontwerp van je woning). Dit bedrag wordt later weer verrekend met de ontwerpkosten bij definitieve deelname. Wanneer je de inschrijfformulieren hebt geretourneerd en het inschrijfbedrag hebt betaald, dan start direct het individuele ontwerpproces.

Kan ik zelf een architect kiezen om mijn woning te ontwerpen?

Nee, als collectief maak je gebruik van de diensten van dezelfde architect. Hij stemt de ontwerpen op elkaar af en is op de hoogte van de geldende regels ten aanzien van het ontwerp.

Mag ik helemaal zelf bepalen hoe mijn woning eruit komt te zien?

Binnen het geldende beeldkwaliteitsplan mag je samen met je buren en de architect een ontwerp maken. Bouwen in een groep betekent dat je rekening moet houden met je buren. Er moeten collectieve beslissingen gemaakt worden die bindend zijn voor de gehele groep. Daarnaast zijn er gemeentelijke randvoorwaarden waar je je als individu en collectief aan moet houden. Ook landelijke regelgeving, zoals het bouwbesluit moet uiteraard in acht genomen worden.

Mag ik de indeling van mijn woning zelf bepalen?

Ja dat mag. Het is handig om van te voren te bedenken wat je ongeveer wilt. Samen met de architect kun je dan de indeling van je woning uitwerken. Natuurlijk moeten je wensen aansluiten bij je financiële draagkracht. Daarnaast kan het zijn dat er voor een project collectieve randvoorwaarden zijn gesteld waar je aan dient te voldoen, denk bijvoorbeeld aan de diepte van de woning.

Moet ik een financieel adviseur inschakelen om de hypotheek aan te vragen?

Wij adviseren je een financieel adviseur in te schakelen om je te helpen bij jouw hypotheekaanvraag.

Bij inschrijving vragen wij je een financiële verklaring te laten ondertekenen door een financieel adviseur, dit kan tijdens een eerste kosteloos gesprek. Je bent vrij om zelf een financieel adviseur te kiezen. Let er bij jouw keuze op dat de adviseur recente ervaring heeft met CPO, dit in verband met de regelmatig wisselende regelgeving. Wij raden je aan dit altijd na te vragen in het eerste gesprek!

Hoe is de prijs van de woning opgebouwd?

De financiering in een CPO-project is volledig transparant. Je hebt dus inzicht in de kosten van je woning. Deze kosten zijn ondergebracht in een stichtingskostenoverzicht, zoals bijvoorbeeld de grondkosten (de percelen), bouwkosten (de bouw van de woning), en ontwikkelingskosten (de kosten voor de begeleiding, architect, leges, overige adviseurs, en bijkomstigheden). Deze kosten opgeteld vormen de Vrij Op Naam-prijs van je woning. Je weet zo precies wat je waarvoor betaalt.

Moet ik eigen geld hebben om deel te kunnen nemen aan een CPO project?

Tot de hypotheek rond is betaal je alleen het inschrijfgeld van € 500,-. Iedereenkanbouwen financiert tot het passeren bij de notaris de kosten voor. Bij de notaris ontvang je de facturen voor de begeleiding, het ontwerp en overige diensten die in het stichtingskostenoverzicht vermeld staan.

Voor het afsluiten van een hypotheek dien je wel eigen geld te hebben. Voor de actuele regelgeving verwijzen wij je door naar een financieel adviseur.

Kan ik bij iedere bank een hypotheek aanvragen voor een CPO woning?

Nee, niet alle banken financieren CPO. De grotere financierders zoals Rabobank, Abn Amro en Obvion zijn inmiddels bekend met onze contractstructuur en financieren al wel. Wanneer je wilt weten bij welke banken je exact terecht kunt, neem dan even contact met ons op.

Wanneer moet ik beslissen of ik definitief meedoe aan het project?

Na de ontwerpfase vragen wij je om een deelnemersovereenkomst te ondertekenen. Hiermee bevestig je verdere deelname aan het project. Na ondertekening is jouw deelname definitief en verplicht je je tot afname van de grond en bouw van de woning.

Van wie koop ik de grond?

Je koopt de grond altijd rechtstreeks bij de grondeigenaar. In veel gevallen is dit de gemeente. Het passeren van de grond vindt plaats bij de notaris. Wij begeleiden je hierin en zien erop toe dat alle kandidaten tijdig passeren.

Wie vraagt de bouwvergunning voor mijn woning aan?

De vergunning wordt op naam van de CPO verenging aangevraagd door de architect die jouw woning ontwerpt. Hij zorgt ervoor dat de stukken tijdig ingediend worden en getoetst worden bij de welstandscommissie.

Kan ik zelf een aannemer selecteren?

Dit kan helaas niet. De bouw van de woning gebeurt door een partij die voor de hele CPO Vereniging de woningen bouwt. De bouwer wordt door het collectief geselecteerd. Er is wel de mogelijkheid de woning na oplevering te laten afwerken door een eigen onderaannemers.

Is er mogelijkheid om tijdens de bouw mijn nieuwe woning te bekijken?

Jazeker, er worden tijdens de bouwperiode diverse kijkdagen georganiseerd. Je kunt dan iedere fase volgen van het bouwproces en alvast een idee krijgen van hoe het eruit komt te zien. Er is dan ook ruimte om vragen te stellen of bijvoorbeeld dingen op te meten.

Volg je woning

Wat is volg je woning?

Volgjewoning.nl biedt kopers een persoonlijk bouwdossier. Hierin staan belangrijke stukken die betrekking hebben op de ontwikkeling van jouw nieuwe woning. Gebruikers worden automatisch geattendeerd op aankomende deadlines. Daarnaast kan de begeleider van het project goed zicht houden op de voortgang. Tevens zijn alle betrokken partijen op de hoogte van alle relevante informatie. Daarnaast kun je ook nog via berichten communiceren met alle betrokken partijen, deze berichten blijven inzichtelijk gedurende het project.

Hoe log ik in op Volgjewoning.nl?

Je kunt via de button rechts bovenaan de website inloggen op volgjewoning.nl. Je kunt ook rechtsreeks naar volgjewoning.nl om in te loggen. Je krijgt van ons bij inschrijving een persoonlijk login en wachtwoord die toegang geven tot je persoonlijke dossier.

Hoe gaat volgjewoning.nl met mijn gegevens om?

Je dossier is afgeschermd voor derden, echter wanneer een derde partij (bv een keukenspecialist) met u in contact moet komen wordt dat betreffende dossier (bv Keuken) opengesteld voor deze derde partij. De rest is niet inzichtelijk. Je dossier is  wel inzichtelijk voor personen met de rol ‘begeleider’, dat zijn de betrokken begeleiders van het project en de ’toeschouwers’, dat zijn onder meer projectleiders en werkvoorbereiders vanuit het bouwbedrijf. Dit zorgt er voor dat de afspraken omtrent uw woning door meerdere mensen worden gecontroleerd en de kwaliteit blijft gewaarborgd.

De gegevens worden NOOIT verstrekt aan derden t.b.v. acquisitie en marketingdoeleinden.

Wat gebeurt er met mijn gegevens nadat mijn woning is opgeleverd?

Het dossier wordt nog even bewaard in verband met nazorg en eventuele garanties. Na deze periode worden de gegevens permanent vernietigd en het dossier opgeheven. De gegevens worden tot maximaal 2 jaar na oplevering bewaard.