Omschrijving project

Woningtype

Woningen met een hoge goot  betekent dat er na de eerste verdieping van de woning begonnen wordt met inkappen, de goothoogte is dan circa 5,9 meter. Je bepaalt zelf je kavelgrootte en indeling. De woningen zullen aan de laatste eisen voldoen, zeer energiezuinig zijn en kwalitatief hoogwaardig worden afgewerkt.

Ontwerp

Brand heeft een uitgesproken architectuur met een dikke knipoog naar de koloniale stijl. Eenheid in het gevelbeeld, hoge huizen met white picket fence, detaillering in de sierlijke omlijsting van ramen en deuren zijn kenmerkend voor dit deel van Brandevoort. Dit perceel ligt op het laatste braakliggend terrein op de Juttenbeemden.

Typerend is het warme kleurenpalet van baksteen, gevels voorzien van een lichte muurverf en de aandacht voor de raam- en deuromlijstingen en de toevoegingen van erkers. Door deze authentieke stijlkenmerken in de huizen van Brand te verwerken ontstaat een wijk binnen Brandevoort die vanaf grote afstand herkend wordt.

Deelplan

Het ontwerp sluit aan bij het beeldkwaliteitsplan van de gemeente Helmond, voor het plandeel Brand. Dit deel van de wijk wordt ook wel “de Beemden” genoemd, verwijzend naar de straatnamen, welke allen eindigen op “beemden”.

Status van dit project

Binnen dit project werken we samen met een aantal partners:

  • Gemeente Helmond
  • Bouwbedrijf Dobu
  • LX Architecten