Omschrijving project

Nieuwe impulsen

In dat plan, in 2005 vastgesteld door de Gemeente Horst aan de Maas, werden mogelijke bouwlocaties aangedragen, in samenhang met andere te nemen maatregelen, die het bijzondere ruimtelijke beeld van Griendtsveen zelfs versterkte. Direct na vaststelling van dat plan nam de Loods het initiatief om de aanwezige starters te organiseren en met hen, op de meest kansrijke locatie, een project starterswoningen te ontwikkelen met collectief particulier opdrachtgeverschap.

Karakteristiek

In voortdurende samenspraak met bewoners is aan de hand van hun wensen een rij woningen ontworpen geïnspireerd op de karakteristieke bebouwing van Griendtsveen, pittoresk in een samenhangende verscheidenheid. De ruime woningen hebben een marktwaarde ver boven de kostprijs. De jongeren die er wonen, geboren en getogen in Griendtsveen, geven belangrijke nieuwe impulsen aan de leefbaarheid van dit bijzondere dorp De beste garantie voor het behoud van deze cultuurhistorisch zo waardevolle veenkolonie.

Status van dit project

Binnen dit project werken we samen met een aantal partners:

  • De Loods architecten