Omschrijving project

Prijs=volume

De basiswoning mocht circa 165.000 euro kosten. Deze voorwaarde bepaalde de doorsnede van de hoofdmassa. In individuele gesprekken zijn de plattegronden ontstaan: keuken voor of achter, wel of geen aanbouw, een dakopbouw of dakkapel (voor of achter), plaats en grootte van verblijfs- en verkeersruimten en de plaats van de trap.

Diversiteit

De bewonersgroep had een uitgesproken voorkeur voor traditionele, klassieke baksteenarchitectuur. Met als voorwaarde dat de kleuren niet aansluitend hetzelfde waren en dat de kleuren ongeveer even veel voorkwamen, kon men kiezen voor één van de drie voorgelegde bakstenen. Het metselwerk is in halfsteens verband uitgevoerd. Binnen een stramien van mogelijke gevelopeningen was het voor de bewoners mogelijk om geheel naar eigen inzicht te variëren en zelf een gevel te maken. Voor een optimale individualiteit van de afzonderlijke woningen zijn de hemelwaterafvoeren terug liggend gedetailleerd, waardoor losstaande schijven metselwerk ontstaan.

Status van dit project

Binnen dit project werken we samen met een aantal partners:

  • De Loods Architecten