Omschrijving project

Gemeente Boekel faciliteerde en financierde de initiatieffase van de CPO tot en met de groepsvorming. Om iedereen een eerlijke en gelijke kans te geven, vond een loting plaats. Iedereen die aan de volgende voorwaarden voldeed, kon zich voor het CPO-project inschrijven:

• 18 jaar of ouder,
• niet eerder een koopwoning gehad,
• je gaat zelf de CPO-woning bewonen.

Oplevering:
Augustus 2021

Status van dit project

Binnen dit project werken we samen met een aantal partners:

  • Gemeente Boekel