Omschrijving project

Gemeente Boekel faciliteert en financiert de initiatieffase van de CPO tot en met de groepsvorming. Om iedereen een eerlijke en gelijke kans te geven zal, indien nodig, een loting plaatsvinden.

Iedereen die aan de volgende voorwaarden voldoet mag zich voor het CPO-project inschrijven:

  • je bent 18 jaar of ouder;
  • je hebt nog nooit eerder een koopwoning gehad;
  • je gaat zelf in de CPO-woning wonen.

Stichtingskosten
Gemeente Boekel spant zich in om in dit CPO-project starterswoningen met een VON-prijs vanaf € 200.000,- mogelijk te maken. Dit betreft een basisprijs die afhankelijk is van werkelijke inkoop en ontwerp.

Inschrijven
De inschrijfperiode voor dit project is inmiddels gesloten. Tijdens een informatiebijeenkomst op 14 mei heeft een loting plaats gevonden en zijn de eerste kandidaten geselecteerd.
Het is nog wel mogelijk om je aan te melden voor de reservelijst.

Status van dit project

Binnen dit project werken we samen met een aantal partners:

  • Gemeente Boekel