Omschrijving project

De wijk Veltum in Venray ligt ten zuidwesten van het centrum, dicht bij voorzieningen en nabij het sportterrein en uitvalswegen.
Ook is er een wijkcentrum. De wijk telt ongeveer 3.700 inwoners en er treedt vergrijzing op. Er bestaat dan ook behoefte aan levensloopbestendige woningen, waarbij de nadruk ligt op onderlinge burenhulp of mantelzorg.

Aan de Langstraat/Hoebertweg willen we  8 tot 10 levensloopbestendige woningen realiseren. Deze woningen worden mogelijk rondom een hofje, wat zorgt voor onderlinge verbinding en betrokkenheid, gebouwd. We streven naar duurzaamheid in zowel het ontwerp als de woningen.