Omschrijving project

Sint Hubert is een rustig dorpje dat deel uitmaakt van de gemeente Land van Cuijk met circa 1.420 inwoners. Karakteristiek voor Sint Hubert is dat het er ruim en plezierig wonen is. Het dorp is gelegen in een prachtige groene omgeving met een zeer ruim aanbod aan sport- en ontspanningsmogelijkheden. Er zijn diverse buurtschappen met actieve en betrokken inwoners.
Sterk is de beschikbaarheid van een goede basisschool, een goed lopend gemeenschapshuis, een rijk verenigingsleven en diverse horecagelegenheden. De meeste voorzieningen zijn op loop- of fietsafstand beschikbaar. Gelegen aan de N264 is Sint Hubert goed ontsloten.

Er is een sterke behoefte aan starterswoningen en doorstroommogelijkheden voor mensen die in Sint Hubert willen blijven wonen. Met de bouw van een woonhofje, wat zorgt voor onderlinge verbinding en betrokkenheid, willen we 10-15 woningen realiseren. We streven naar duurzaamheid in zowel het ontwerp als de woningen.