Omschrijving project

Ben jij op zoek naar een starterswoning in Asten en wil jij samen met je toekomstige buren bouwen aan een nieuwe buurt? Samen met iedereenkanbouwen.nl kun jij je eigen huis ontwikkelen in de natuurinclusieve wijk Loverbosch fase 3. In het plan zijn 2 bouwvelden gereserveerd voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), waarvan één locatie bestemd is voor circa 8 tot 10 starterswoningen.

Loverbosch fase 3
De locatie is gelegen in de nieuwe woonwijk Loverbosch fase 3, tussen de toekomstige straten ‘Koebraam’ en ‘Mirabel’. Loverbosch fase 3 wordt een natuur-inclusieve wijk. Dat houdt in dat bij de ontwikkeling van de woningen rekening gehouden wordt met de omgeving. Je kunt hierbij denken aan het toepassen van groene daken, groene gevels of het plaatsen van nestkasten. In een groene woonomgeving is het prettig wonen en wordt bewegen en sociaal gedrag gestimuleerd.

Toewijzing
In Loverbosch fase 3 kun je wonen zoals jij wilt, in een starterswoning die je naar jouw wensen hebt ontwikkeld. Op 6 december 2023 hebben wij belangstellenden geïnformeerd over de mogelijkheden tijdens een informatiebijeenkomst. Toewijzing van de kavels geschiedt middels loting aan de belangstellenden die zich vóór 4 december 2023 hebben aangemeld. Het is op dit moment dus niet mogelijk om deel te nemen aan de loting. Indien er uit de loting onvoldoende deelnemers komen, zullen wij nieuwe kandidaten gaan benaderen.

Interesse?
Heb je interesse in dit project? Schrijf je dan vrijblijvend in. Je wordt dan op de lijst met reserve kandidaten gezet en ontvangt meer informatie over de actuele stand van zaken. Uiteraard kun je ook een e-mail sturen naar info@iedereenkanbouwen.nl of bellen naar 0492-386706.

 

Status van dit project