Proces

Je eigen woongenot creëren doe je samen met ons. Wij begeleiden je bij iedere stap die we gaan zetten.

We willen je graag laten zien hoe eenvoudig een eigen huis bouwen eigenlijk is.

1. Initiatief

 • Geïnteresseerden melden zich
  We peilen de woonwensen van de initiatiefnemers.
 • Locatie
  Scannen en in kaart brengen van mogelijke locaties.
 • Partners
  We gebruiken ons uitgebreide netwerk om het project een vliegende start te kunnen geven.
 • Ambassadeurs
  We starten met het creëren van draagvlak voor het project.
 • Vereniging
  We koppelen de initiatiefnemers door het oprichten van een vereniging.

2. Scenario's

 • Kaders
  Samen met de gemeente bepalen we aan welke kaders het project dient te voldoen.
 • Scenario’s
  Het vaststellen van de brandbreedtes van het project door het opzetten van diverse scenario’s.
 • Haalbaarheid
  We voeren een eerste doorrekening uit en geven een indicatie van de stichtingskosten.
 • Na het doorlopen van de initiatief en de scenario fase wordt een project wel of niet ‘’Iedereen kan bouwen-proof’’ verklaard

3. Formatie

 • Werving
  Werving en selectie van (de overige) kandidaten en het in kaart brengen van de (financiële) mogelijkheden en wensen van kandidaten.
 • Bewaken behoeften
  Gedurende het project toetsen we de (veranderende) behoeften van de markt en spelen we hier waar nodig op in.
 • Projectstructuur
  We richten de financierings- en contractstructuur in en zetten de project organisatie op.
 • Koppeling groep 
  De individuele kandidaten sluiten een intentieovereenkomst voor deelname met de vereniging en overleggen een financiële verklaring.

4. Ontwerpen

 • Ontwerp individuele woning
  Op basis van de wensen van de deelnemers worden plattegronden gemaakt de woning. Ook wordt een raming gemaakt van de kosten.
 • Opstellen verkavelingsplan
  Op basis van de geïnventariseerde wensen wordt een verkavelingsplan gemaakt.
 • Het bepalen van het uiterlijk van de woningen
  Er worden gezamenlijk uitgangspunten opgesteld die als basis dienen voor het ontwerp van de buitenkant van de woningen.
 • Toetsen op haalbaarheid
  De opgestelde plannen worden getoetst op (financiële en bestemmingsplan technische) haalbaarheid.

5. Uitwerken

 • Bevestiging verdere deelname
  Iedereen bepaalt zelf of hij op basis van de gemaakte plannen definitief meedoet. Dit wordt vastgelegd in een deelnemersovereenkomst.
 • Zorgen dat je mag bouwen
  De plannen worden uitgewerkt en er wordt een vergunning aangevraagd.
 • De aanbesteding en aannemerselectie
  Met het gehele collectief bepalen we hoe en met wie we gaan bouwen. Op dit moment wordt ook het afwerkingsniveau bepaald.
 • Continuïteit garantie van de aannemer
  We stellen uitvoeringscontracten op en regelen garantiecertificaten van de geselecteerde aannemer.
 • Sluiten koop- en aanneemovereenkomst
  De grond wordt (individueel) bij de gemeente aangekocht en de aannemingsovereenkomst wordt (individueel) met de aannemer gesloten.
 • Verzorging hypotheek
  Iedereen gaat individueel aan de slag met het in orde maken van de financiering van de woning.
 • Puntjes op de i
  De wensen met betrekking tot de afwerking worden afgestemd met de aannemer.
 • Passeren aktes
  De koop- en aanneemovereenkomst en hypotheekakte worden gepasseerd bij de notaris, nadat de onherroepelijke vergunning is ontvangen.

6. Bouwen

 • Begin van de bouw
  De uitvoering van de werkzaamheden gaat van start.
 • Uitvoering
  Gedurende de uitvoering zijn er regelmatig kijkmomenten op de bouw.
 • Oplevering
  De werkzaamheden zijn klaar en de woning wordt opgeleverd.
 • Nazorg en garanties
  Er wordt nagelopen of alles naar tevredenheid is afgewerkt. Tevens krijgt iedereen zijn garantie- en revisiestukken van de aannemer.